ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ — ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-ЕКСПЕРТІВ

Траченко Л.А.

к.е.н.,  доцент кафедри  Експертизи  товарів та послуг

 

 

28 квітня 2017 року в рамках науково-дослідної роботи студентів, з метою отримання практичних навичок і компетенцій при вивченні дисциплін: експертиза послуг, управління якістю товарів, зокрема, для виконання робіт з розробки системи менеджменту якості МСД «Допомога споживачеві», для студентів магістратури спеціальності «Експертиза товарів та послуг» (гр.59), факультету міжнародної економіки  ОНЕУ,  було проведено практичне заняття в ТОВ «Черноморененергоспецмонтаж» (ЧЕМС).

ЧЕСМ — це українська компанія, що спеціалізується на наданні інжинірингових послуг, виконанні робіт, пов’язаних з будівництвом електричних мереж. На підприємстві  використовується інтегрована бізнес-модель, що дозволяє виконувати всі етапи будівництва: проектування, логістику, виробництво, монтаж, тестування і введення в експлуатацію. ЧЕСМ налічує понад 500 співробітників. Головний офіс підприємства знаходиться в місті Одеса, філія — ​​у місті Київ. Підприємство має понад 14-річний досвід роботи як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках.

З 2009 р в компанії функціонує сертифікована інтегрована система менеджменту (ІСМ) за наступними напрямками: менеджмент якості (ISO9001: 2008), екологічний менеджмент (ISO14001: 2004), система менеджменту гігієни і безпеки праці (OHSAS 18001: 2007).

Під час практичного заняття в ЧЕСМ, студенти ознайомилися з організаційною структурою, діяльністю підрозділів компанії: відділу проектування; відділу постачання і логістики; складського господарства; виробничого цеху по виготовленню конструкцій для електричних щитів, панелей; технічного відділу; служби управління якістю тощо.

Презентація, проведена начальником відділу проектування, дозволила студентам ознайомитися з процесом виконання робіт з проектування, розробленими документами системи менеджменту якості відповідно до вимог ISO 9001: 2008 в частині «Проектування і розробка», питаннями експертизи проектної документації,  з проблемами і тонкощами у вирішенні питань щодо даного виду діяльності. Начальник відділу зазначив, що його підрозділом було спроектовано більше 1000 км повітряних і кабельних ліній електропередач високого  і надвисокого  роздільних класів напруги, більше 70 підстанцій систем передачі електричної енергії високого і надвисокого  класів напруги  тощо. Студентам було запропоновано для ознайомлення Експертні звіти ДП «Укрдержбудекспертиза» по проектній документації, виконаній відділом проектування ЧЕСМ, обговорювалися питання, пов’язані з вимогами нормативної документації,  що регламентують її розробку.

Керівник відділу постачання та логістики надав інформацію студентам про діяльність свого відділу і підприємства в цілому, провів екскурсію по складах комплектуючих матеріалів і устаткування, ознайомив з питаннями ідентифікації  продукції,  що знаходяться на зберіганні. Студентам була надана ​​документована  інформація про вибір постачальників, критеріях їхньої оцінки, щодо затвердження пріоритетних постачальників, логістичних схем, методів, які застосовуються в роботі.

Відвідування виробничих цехів і спілкування з начальником технічного відділу дозволило   отримати інформацію про різні види металоконструкцій, що виготовляються на підприємстві, необхідних для будівництва об’єктів енергетики. Студенти ознайомилися з робочими інструкціями на робочих місцях, з технологічною документацією, нормативними вимогами. ЧЕСМ володіє власним верстатним парком, цехом з очищення готових виробів, малярським  цехом,  складальними цехами. На  обладнанні працює персонал, що пройшов навчання та атестацію в галузевих навчальних центрах України. Кваліфікація працівників виробничих підрозділів  дозволяє  виробляти металоконструкції будь-якої складності.

Керівник служби управління якістю Шевчишин Р.В. провів презентацію інтегрованої системи менеджменту компанії (ІСМ) на відповідність трьом міжнародним стандартам ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007. Студентам надали можливість особисто ознайомитися з документами ІСМ, Політиками у сфері  якості за трьома напрямками,  що є для важливим практичним прикладом при розробці системи менеджменту якості МСД «Допомога споживачеві». Зі студентами колегіально обговорювалися питання розробки, впровадження системи менеджменту якості (СМЯ) за вимогами стандарту ISO 9001: 2008, спеціалісти підприємства роз’яснювали  важливі аспекти  щодо  її функціонування, відповідали на запитання студентів, важливих для майбутніх фахівців-експертів. Студенти отримали  практичні рекомендації від фахівця з  якості.

На нашу думку,  практичне заняття в ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж» було цікавим, пізнавальним, дозволило реально побачити й зрозуміти особливості діяльності підприємства, наживо побачити робочі процеси, отримати практичні навички щодо питань проведення експертизи послуг на прикладі  діяльності відділу проектування. Особливо цінним для майбутніх експертів  було те, що вони отримали   детальну   інформація про функціонуючу на підприємстві інтегровану систему менеджменту,  мали можливість особисто ознайомитися з практичними документами  СМЯ за вимогами стандарту ISO 9001: 2008  й отримати відповіді на ті запитання,   які є важливими в професійній діяльності  спеціалістів- експертів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Досягнення та нагороди ЧЕСМ

Політика ЧЕСМ  у сфері якості  та у сфері  охорони навколишнього середовища

Вивчення документів інтегрованої системи менеджменту ЧЕСМ

Ознайомлення з Експертними висновками по проектній документації та вивчення нормативної документації студентами

 

Ознайомлення з діяльністю виробничих підрозділів ЧЕСМ

В головному офісі  ЧЕСМ після успішного виконання програми

практичних занять

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *